contactus
연락처 세부 사항

ZHEJIANG HANBEN ELECTRICAL CO., LTD.

주소 : 12F 구획 5의 6688 Xuyang 도로, Chengdong 이하 지역, Yueqing, 325604 중국.
공장 주소 : 하이퍼 저택, 6688 Xuyang 도로, Chengdong 이하 지역, Yueqing, 325604 중국.
근무 시간 : 8:00-24:00(북경 시간)
비지니스 전화 : 86-13806860510(근무 시간)   
팩스 : 86-577-57177987
연락처 :
담당자: Mr. Evan Huang
구인 제목 : Sales Manager
비지니스 전화 : +8613806860510
WHATSAPP : +8613806860510
스카 이프 : vnhuang
WeChat : 7515507
이메일 : sales@androidelec.com
담당자: Mr. Bern Wu
구인 제목 : General Manager
비지니스 전화 : +8613567772983
WHATSAPP : +8613567772983
WeChat : lostgala
이메일 : sales@androidelec.com
NHP ELECTRIC CO., LIMITED
주소 : 12F Block 5, 6688 Xuyang Road, Chengdong Sub-District, Yueqing, 325604 China.
비지니스 전화 : 86--13806860510
담당자: Mr. Evan Huang
구인 제목: Sales Manager
비지니스 전화 : 13806860510
스카 이프 : vnhuang
WeChat : 7515507
이메일 : sales@androidelec.com
WHATSAPP : +8613806860510
ZHEJIANG HYPER ELECTRICAL CO., LTD.
주소 : 12F Block 5, 6688 Xuyang Road, Chengdong Sub-District, Yueqing, 325604 China.
비지니스 전화 : 86--13806860510
담당자: Mr. Evan Huang
구인 제목: sales@androidelec.com
비지니스 전화 : +8613806860510
스카 이프 : vnhuang
WeChat : 7515507
이메일 : sales@androidelec.com
WHATSAPP : +8613806860510